hero

Talent page

Vacancy Opportunities throughout our Network
Holland FinTech
Holland FinTech
145
companies
4,082
Jobs

(Junior) Settlements Officer

3S Money

3S Money

Posted on Monday, February 5, 2024
Finance & Accounting · Riga · Hybrid Remote

(Junior) Settlements Officer

Riga

Hybrid: 2 remote working days weekly

We are looking for a new colleague – (Junior) Settlements Officer. The pretendent will be part of the Settlements team based in Riga, proceeding the incoming and outgoing clients payments (swift, sepa, local), making payments investigations and effecting back office duties for 5 branches – London, Dubai, Luxembourg, and Singapore with Hongkong going forward.

Our mission
3S Money is reinventing international business banking. Founded in 2018, our mission is to help growing businesses send, receive and exchange money in over 190 countries. With offices in five countries and over 200 employees, you’ll be joining a high-energy, high-impact team that’s achieved profitability and has a wealth of opportunity ahead.

Our culture
At 3S Money, we believe in caring personally, staying curious and making an impact through collaboration not competition. Our culture is genuinely transparent with minimal hierarchy and a commitment to each employee’s professional growth.

What you’ll be doing

 • Process the outgoing and incoming client payments in the working platform, payment providers platforms, Swift
 • Process internal payments and reversals
 • Book any journal entries (FX orders, reversals, adjustments)
 • Fulfil all kinds of payments investigation
 • Daily reconciliation
 • Collaboration with client managers and banking partners on operational questions regarding payments

About you, you have

 • Experience with clearing and transaction processing systems like SWIFT within banking or EMI environment min 2 year
 • Good Microsoft Office (Excel) skills
 • Good interpersonal skills with the ability to communicate with people from different departments and across different countries
 • Confident speaking and writing in English
 • The ability to prioritise tasks, learn and plan your activities independently
 • Attention to detail - able to accomplish/complete a task while demonstrating a thorough concern for all the areas involved, no matter how small.

In return for your hard work:

💰 1700–2100 Euros Gross per month + plus stock options (after 12 months) & benefits

💻 Hybrid working setup in our wonderful city-centre office

📚 We foster non-BAU projects in our team, we want you to explore new avenues and expand your expertise to benefit your professional pathway & our teams.

➕ And much, much more….

Our commitment to you
We are an equal opportunities employer.
We make recruiting decisions based on your experience, skills and personality. Our passion and focus will always be to work with the best people. We’re creating services for everyone, so it’s imperative we work with everyone. Our diverse team has been the foundations to our success in building more efficient products, making better decisions and establishing an all-inclusive place to work. Applicants of all backgrounds are hugely encouraged to apply and discover the 3S way.

(Jaunākais/-ā) Finanšu analītiķis/-e
Rīga, Latvija
Hibrīddarbs: darbs attālināti līdz pat 2 dienām nedēļā

3S Money savai komandai meklē jaunu kolēģi – (Jaunāko) Finanšu analītiķi. Pretendents pievienosies norēķinu komandai, kas atrodas Rīgā, un veiks ienākošos un izejošos klientu maksājumus (SWIFT, SEPA, vietējos), veiks maksājumu izmeklēšanu un sadarbosies ar 5 filiālēm – Londonā, Dubaijā, Luksemburgā, Singapūrā un Honkongā.

Mūsu misija
3S Money piedāvā maksājumu pakalpojumus starptautiskiem uzņēmumiem. Kopš 2018. gada, mūsu misija ir palīdzēt augošiem uzņēmumiem nosūtīt, saņemt un apmainīt naudu vairāk nekā 190 valstīs. Tu pievienosies jaudīgam un spēcīgam uzņēmumam ar birojiem piecās valstīs un vairāk nekā 200 darbiniekiem, kas veiksmīgi nostiprinājis savu vietu tirgū un kuram ir lielas izaugsmes iespējas.

Mūsu kultūra
Mēs ticam personīgai attieksmei, zinātkārei un cilvēcīgai sadarbībai, nevis liekai sāncensībai. Mūsu kultūra ir caurspīdīga ar minimālu hierarhiju, un vidi, kas nodrošina katra darbinieka profesionālo izaugsmi. Tavam ieguldījumam būs liela nozīme, un Tu būsi svarīga daļa no mūsu komandas jau no pirmās dienas.

Tava loma 3S Money

 • Apstrādāt klientu izejošos un ienākošos maksājumus (SWIFT).
 • Apstrādāt iekšējos maksājumus un atmaksas.
 • Veikt klientu valūtas pasūtījumu apstrādi (FX pasūtījumi, atmaksas, izmaiņas).
 • Veikt visa veida maksājumu izmeklēšanu un dokumentu novērtēšanu.
 • Salīdzināt ikdienas maksājumus.
 • Sadarboties ar klientu menedžeriem un banku partneriem maksājumu operāciju jautājumos.

Tavas zināšanas un prasmesBrīvas angļu valodas prasmes (gan rakstiski, gan mutiski).

 • Vismaz 2 gadu pieredze darbā ar klīringa un norēķinu apstrādes sistēmām,
 • piemēram, SWIFT, Banku vai EMI vidē.
 • Teicamas Microsoft Office (Excel) iemaņas.
 • Labas komunikācijas prasmes un spēja sazināties ar cilvēkiem no dažādām nodaļām un dažādām valstīm.
 • Spēja noteikt uzdevumu prioritātes, mācīties un patstāvīgi organizēt savu darbu.
 • Augstu precizitāti.

Apmaiņā par tavu darbu piedāvājam

💰 1700–2100 Euros Gross per month + plus akciju opcijas (pēc 12 nostrādātiem mēnešiem) un papildus labumus.

💻 Hibrīda darba modeli brīnišķīgajā birojā Vecrīgā.

📚 Iespēju paplašināt savas zināšanas. Mēs atbalstām jaunas iniciatīvas, tāpēc mērķtiecīgi vari iegūt vajadzīgo pieredzi Tavai profesionālai izaugsmei.

➕ Un daudz, daudz ko citu….

Mēs esam vienlīdzīgu iespēju darba devējs

Mēs pieņemam lēmumus par personāla atlasi, pamatojoties uz pieredzi, prasmēm un personību. Mūsu uzmanība vienmēr būs vērsta uz darbu ar labākajiem cilvēkiem savā jomā. Mēs sniedzam plaši pieejamus pakalpojumus, tāpēc mēs veicinām sadarbību un dažādību komandā. Mūsu daudzveidīgā komanda ir mūsu panākumu pamatā efektīvāku produktu izveidē, labāku lēmumu pieņemšanā un visaptverošas darba vietas izveidē. Mēs aicinām pieteikties pretendentus ar dažādu pieredzi un atklāt 3S Money.

Department
Finance & Accounting
Locations
Riga
Remote status
Hybrid Remote
Employment type
Full-time

Riga

Finance & Accounting · Riga · Hybrid Remote

(Junior) Settlements Officer

Already working at 3S Money?

Let’s recruit together and find your next colleague.